Nota prawna

Wydanie:
Neptune RH
1 Rue de Musset Alfred
38100 GRENOBLE
Tel. : +33 (0) 4 76 22 00 50
Faks: +33 (0) 4 76 22 00 05
E-mail: contact@neptunerh.com


Dane kontaktowe:
Enigmatic
9 avenue de Constantine
38100 Grenoble
Tel: +33 (0) 4 76 29 89 55
www.enigmatic.fr

Projekt, Realizacja:
Community Web  
1, rue de Musset Alfred
38100 Grenoble Cedex 2
Tel: +33 (0) 4 38 12 33 50

Zarejestrowana w CNIL pod numerem 1904409

Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość tej strony jest regulowane przez Kodeks Własności Intelektualnej.
Prezentacja i zawartość tej strony stanowi pracę chronioną przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, której Neptune RH jest właścicielem, projektowanie i rozwój wspomnianej strony zostały wykonane przez spółkę Community Web.
Fotografie, teksty, hasła, rysunki, modele, zdjęcia, animowane i nieanimowane sekwencje oraz wszelkie prace, zawarte w serwisie są własnością Neptune RH lub osób trzecich upoważnionych przez Neptune HR do ich stosowania.

Warunki korzystania z serwisu

Wchodząc na tę stronę użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków jego stosowania oraz deklaruje posiadanie dostępu do Internetu, znajomość zasad i praktyk, możliwości techniczne i wydajność, i posiada wszystkie urządzenia i oprogramowanie do przeglądania Internetu.
Użytkownicy gwarantują Neptune RH nie stosować nadużyć, oraz nie wykorzystywać informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony w sposób niewłaściwy i / lub nieuprawniony.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony. Neptune RH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie, w tym aktualizowanie strony.
Neptune RH zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany niektórych z funkcjonalności witryny bez uprzedzenia lub rekompensaty.
Aby podłączyć swoją stronę internetową do tego z http://www.neptunerh.com/, użytkownik musi prosić o pozwolenie na adres e-mail: contact@neptunerh.com

Hiperłącza

Tworzenie powiązania z serwisem:
Hipertekstowe linki do strony głównej witryny są dozwolone po powiadomieniu redaktora naczelnego.
Głębokie linki, to znaczy do innych stron w witrynie podlegają upoważnieniu redaktora naczelnego.

Odnośniki do osoby trzeciej
Strona może zawierać linki do stron, gdzie Neptune RH nie ma kontroli. Neptune RH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron.

Dane osobowe

Użytkownik jest poinformowany, że dane osobowe wymagane od niego są potrzebne do przetwarzania jego żądania. Te informacje są przeznaczone wyłącznie dla firmy. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku "Ochrona danych", użytkownik ma w każdej chwili prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych o nim z Neptune RH.
Aby skorzystać ze swoich praw, można skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres:
contact@neptunerh.com

Gość zobowiązuje się do podania tylko dokładnych informacji, które nie zaszkodzą interesom osób trzecich. Informacje imienne jak i dane kontaktowe osobisty informacje o odwiedzających są przeznaczone tylko dla Neptune HR i członków jej sieci i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

O nas,

Testy
Główną zaletą testów wykorzystywanych w rekrutacji jest zdecydowanie ich obiektywność w porównaniu z opinią osobistą – siłą rzeczy subiektywną – którą rekruter w
Czytaj dalej...

Historia
Przygoda rozpoczęła się, kilka wspólników, skrzyżowały się i gdy zdecydowali się i gdy zdecydowali się oni na wspólne przedsięwzięcie, któremu przyświecały trzy pri
Czytaj dalej...

Aktualności HR

Focus RH
Indeed, site de recherche d’emplois, s’est penché sur l’une des étapes du processus de recrutement : l’entretien d’embauche. Comment les Français appréhendent-ils cet e
Czytaj więcej ...

Myrhline
Il existe de multiples formes d’entretiens possibles entre managers et salariés, mais ils sont parfois perçus comme une contrainte car difficiles à mettre en place et prennent d
Czytaj więcej ...

Nasze aktualności,

Forum ESTP le 13 décembre 2017
Les équipes Neptune RH seront présentes sur le forum ESTP le 13 déc
Czytaj więcej...

Oferty pracy | Podejście klasyczne | Podejście bezpośrednie | Coaching | Szkolenia | Testy | Nota prawna | Polityka prywatności | Plan strony | Neptune RH intérim
Neptune RH - Grupa Mare Nostrum ©